Αγαθοκλέους Ε., Μαρκουίζου Α., Σαϊτάνης Κ.Ι. (Agathokleous E., Markouizou A., Saitanis C.J.)
Κεφάλαιο 6. Στο: Τσατσάκης Α. Τοξικολογία στο σύγχρονο κόσμο. Ιατρικές Εκδόσεις Νέον. (Chapter 6. In: Tsatsakis A. Toxicology in the modern world. Publisher: Medical Editions Neon ISBN: 978-618-84478-0-6
Publication year: 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *